4 APRIL 2020 – LULEÅ STADSMARA STÄLLS IN

Vi har idag tvingats ta det mycket tuffa och ledsamma beslutet att på grund av det rådande läget med coronautbrottet och det tills vidare gällande förbudet mot allmänna sammankomster, ställa in Luleå Stadsmara 2020 som skulle arrangerats lördag 23 maj.

Den ideella idrottsrörelsen står, likt många andra branscher, inför sitt kanske största hot någonsin. Föreningar runt om i landet är beroende av intäkter från evenemang för att kunna bedriva verksamhet för barn, unga och elit. Utan dessa evenemang skulle idrottsrörelsen som vi känner den inte kunna överleva.

Studentidrotten Luleå (StiL) har arrangerat Luleå Stadsmara sedan 1980. I år blir det inget event, vilket självklart är kämpigt och skapar en komplicerad ekonomisk situation för oss som ideell idrottsförening.

För dig som är anmäld till Stadsmaran 2020 kommer mer information via mail.